document.title = Yrd. Doç. Dr. Emrullah Özen | Ege Sümer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi;
Yrd. Doç. Dr. Emrullah Özen
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Lise eğitimini Çorum Fen Lisesi’nde tamamlayıp, 2007 yılında başladığı Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanmıştır.
Birçok akademik ve klinik çalışmalarından sonra, 6 yıllık uzmanlık eğitimini 2018 yılı ocak ayında ‘’Tavşan Kalvaryumu Modelinde Yeni Kemik Oluşumu Üzerine Stromal Vaskuler Fraksiyon ile Lokal ve Sistemik Ozon Kullanımının Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması’’ adlı tez çalışması ile başarı ile tamamlayarak Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı ünvanını almıştır.
2018-2019 yılları arasında özel muayenehanesinde ve Özel CTG Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2019 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak atanmaya hak kazanmıştır. 2019-2021 yılları arasında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak birçok lisans ve yüksek lisans derslerine girmiş, akademik ve klinik çalışmalarda bulunmuştur. 2021 yılından itibaren Özel Ege Sümer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapmaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışında kongre, toplantı ve sempozyumlarda yayınlanmış birçok yazılı ve sözlü bildirisi ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. Yetersiz çene kemiklerinin yeniden yapılandırılması ve implant cerrahisi ilgi alanlarının başında gelmektedir. Bunun dışında; gömülü dişler, sert ve yumuşak doku operasyonları, kist ve tümör cerrahisi işlemlerini rutin olarak uygulamaktadır. Ayrıca, temporamandibular eklem (çene eklemi) rahatsızlıkları, bruksizm (diş sıkma) ve botoks uygulamarı diğer çalışma alanlarıdır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

• İmplant uygulamaları
• Çene ve ağız içi kist, tümör tedavisi
• Çene kemiği yeniden yapılandırılması
• Gömülü diş operasyonları
• Çene eklemi ve diş sıkma problemleri
• Botoks uygulamaları
• Ortognatik cerrahi ameliyatları
• Damak yarığı operasyonları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS)
2. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)
3. European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS)
4. International Team for Implantology (ITI)
5. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS)

Yürüttüğü İdari Görevler:

1. İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fak. Eğitim-Öğretim Müfredat Komisyonu Üyesi
2. İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fak. Teknik Komisyonu Üyesi
3. İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fak. Bitirme Tezi Koordinatörü

AKADEMİK UNVANLAR:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi- Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D/ 2013-2018

YRD. DOÇ. DR. – İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D/ 2019-2021

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler(SCI, SSCI Arts and Humanities)

1. Kara MI, Ozen E, Aksoy S, Erdogan MS. Diverse effects of three selective serotonin reuptake inhibitors on bruxism in a depressive patient treated with botox therapy a case report.J Clin Psychopharmacol. 2016 Aug;36(4):397-8. doi: 10.1097/JCP.0000000000000530. (SCI)

2. Kara MI, Ertaş ET, Ozen E, Atıcı M, Aksoy S, Erdogan MS, Kelebek S. BiteStrip analysis of the effect of fluoxetine and paroxetine on sleep bruxism. Arch Oral Biol. 2017 Aug;80:69-74. doi: 10.1016/j.archoralbio. (SCI)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Tam Makaleler

1. Emrullah ÖZEN. Conservative Management Of Keratocystic Odontogenic Tumor With Marsupialization Followed By Enucleation A Case Report. Istanbul Aydın University, Journal of Faculty of Dentistry, Year 6 Issue 1, Nisan 2020

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. Kara Muhammed İsa, Tarım Ertaş Elif, Özen Emrullah, Erdoğan Muharrem Şerif, Cıcık Muhammet Furkan (2016). Sertralinin Uyku Esnasında Görülen Bruksizm Değerlerine Etkilerinin Bitestrip Vasıtası ile Değerlendirilmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 2016 Kongresi (/)(Yayın No:2853023)(poster presantation)

2. Özen Emrullah,Ulu Murat,Akçay Hüseyin (2015).Bifosfonata Bağlı Çene Kemiklerinde Gelişen Osteonekrozun Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrin Kullanımı 3 Olgu Sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu(Yayın No:1952959)(poster presantation)

3. Erdoğan Muharrem Şerif, Kara Muhammed İsa, Özen Emrullah (2016). Dental Pulp Stem Cells Combined With Low level Laser Therapy Accelerates New Bone Regeneration In The Rapid Maxillary Expansion Procedure. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 2016 Kongresi (/)(Yayın No:2853050)(oral presantation)

4. Kara Muhammed İsa, Özen Emrullah, Erdoğan Muharrem Şerif (2016). Diverse effects of three selective serotonin reuptake inhibitors on bruxism in a depressive patient treated with botox therapy a case report. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 2016 Kongresi (/)(Yayın No:2853034) (oral presantation)

5. Akçay Hüseyin, Veli İlknur, Özen Emrullah, Arslan Hakan (2014). Orthodontıc Treatment Combıned Wıth Autotransplantatıon Two Case Report. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DENTAL TRAUMATOLOGY (/)(Yayın No:1947391)(poster presantation)

6. Kara Muhammed İsa, Tarım Ertaş Elif, Özen Emrullah, Erdoğan Muharrem Şerif, Kelebek Seyfi (2016). Bıtestrıp Analysıs Of The Effect Of Fluoxetıne And Paroxetıne On Sleep Bruxısm. Ağız Ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 2016 Kongresi(Yayın No:2853042) (Poster Presantation)

7. Ulu Murat, Kelebek Seyfi, Akçay Hüseyin,Özen Emrullah,Gözlüklü Özgür (2014). Bısphosfonates Related Osteonecrosıs Of The Jaws A Case Report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerahi Derneği 21. Uluslararası bilimsel kongresi (/)(Yayın No:1947658)(poster presantation)

8. Kara Muhammed İsa, Günhan Fatih, Cıcık Muhammet Furkan, Özen Emrullah (2015). Three Dımensıonal Volume Change After Maxillary Sınus Floor Augmentatıon In The Presence Of An Antral Pseudocyst. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslararası Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1948521) (oral presantation)

9. Ulu Murat, Tarım Ertaş Elif, Özen Emrullah, Sözen Emre, Görgülü Harun (2015). Reliability Of The Magnification Factor On Panoramic Radiographs For Pre Operative Assessment Of Dental İmplants. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1(1) (/)(Yayın No:1946920) (poster presantation)

10. Akçay Hüseyin, Özen Emrullah, Görgülü Harun, Cıcık Muhammet Furkan, Kapılı Mehmet Burak (2013). Recurrent Dentıgerous Cyst Dependıng On Overlooked Mesıodens A Case Report The Upper Lıp Nasolabıal Area Of An 21 Year Old. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi (/)(Yayın No:1948037)(poster presantation)

Son Güncelleme Tarihi: 01.12.2023