document.title = Prof.Dr. Hasan Babacan | Ege Sümer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi;
Prof.Dr. Hasan Babacan
Ortodonti Uzmanı

Hasan babacan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 1997 yılında tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitelerinde ortodonti eğitimi aldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Pamukkale üniversiteleri Diş Hekimliği Fakültelerinde çok sayıda akademik ve idari görevde bulundu.

Uluslararası ve ulusal çok sayıda kongreye katıldı ve bu bilimsel etkinliklerde çok sayıda sözlü sunum ve poster sunumu yapmış ve ayrıca konuşmacı olarak da yer almıştır. Bu toplantıların bazılarında oturum başkanlığı görevinde bulundu. Kendisinin 40 dan fazla bilimsel makalesi bulunmakta ve bu yayınlarına 600 den fazla atıf almıştır. Bunların yanı sıra kendisinin alanıyla ilgili olarak 2 uluslararası PCT, 3 ulusal olmak üzere 5 Patent tescili bulunmaktadır. Akademik hayatı boyunca çok sayıda ortodontistin yetişmesinde ders vererek katkıda bulunmuş ve ayrıca 5 ortodontistin tez danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Yine çok sayıda doktora ve uzmanlık sınavlarının bilimsel jürisinde bulunmuş ayrıca Üniversiteler Arası Kurul tarafından düzenlenen Doçentlik sınavlarında da jüri üyesi olarak görev almıştır. Alanında American Association of Orthodontics ve European Orthodontic Society gibi uluslararası birliklere üyedir. Ayrıca American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ve The Angle Orthodontics gibi önemli bazı dergilerinde Hakem olarak yer almaktadır.

Hasan Babacan ortodonti alanındaki güncel teknikleri uygulayarak iskeletsel hem de dişsel anomalisi bulunan binlerce hastanın tedavisinde bulunmuş çoğunun tedavisini bizzat gerçekleştirmiştir.

Öğrenim Durumu

​ 1980-1983 Burdur Yeşilova Merkez İlkokolu

​ 1983-1985 Isparta Nazmi Toker İlkokulu

​ 1985-1992 Isparta Anadolu Lisesi

​ 1992-1997 Dişhekimi diploması, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ANKARA

​ 1998-2002 Ortodonti uzmanlığı, T.C.Sağlık Bakanlığı “Cumhuriyet Üniversitesi Dişkekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı” SİVAS

​ 12/2007 Ortodonti Doçenti, T.C. Üniversiteler Arası Kurul, ANKARA

​ 2/2013 Ortodonti AB Profesör

Akademik Görevler

​ 3/2013-6/2016 Dekan, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

​ 3/2013-6/2016 Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, Pamukkale Üniversitesi

​ 3/2013-6/2016 Üniversite Senato üyeliği, Pamukkale Üniversitesi

​ 3/2013-6/2016 Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

​ 3/2013-6/2016 Fakülte Kurulu üyeliği, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

​ 4/2015-8/2016 Klinik Bilimler Bölüm Başkanı, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

​ 9/2008-10/2010 Üniverite Senato üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi

​ 9/2008-10/2010 Fakülte Kurulu üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

​ 9/2008-10/2010 Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

​ 9/2008-10/2010 Dekan Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

​ 5/2008-11/2009 Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı

​ 3/2005-8/2008 Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurul Üyeliği

​ 11/2008-11/2010 Erasmus Programı, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi

​ 01/2009-11/2010 Farabi Programı, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi

Uzmanlık Tezi Başlığı

“Rapid Maksiller Ekspansiyon Sırasında ve Retansiyon Döneminde Destek Dişlerin Pulpa Kan Akımlarının Laser Doppler Flowmetry ile Değerlendirilmesi”. Danışman: Doç.Dr. Cenk Doruk

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

​ American Association of Orthodontics, 2010

​ World Federaton of Orthodontics, 2010

​ European Orthodontic Society, 2001

​ Türk Ortodonti Derneği, 1999

İlgi Alanları

​ Hızlı üst çene genişletmesi uygulamaları

​ Hızlı diş hareketi

​ Yeni aparey tasarımı

​ Dental anomaliler

 

ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİNİN BİR KISMI

1.1.

a.SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler 

1.​ Oztürk F, Babacan H, Inan S, Gümüş C. Effects of bisphosphonates on sutural bone formation and relapse: A histologic and immunohistochemical study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 Jul;140(1):e31-41.

2.​ Babacan H, Sokucu O, Marakoglu I, Ozdemir H, Nalcaci R.Effect of fixed appliances on oral malodor. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 Mar;139(3):351-5.

3.​ Oztürk F, Babacan H, Gümüs C Effects of zoledronic acid on sutural bone formation: a computed tomography study. Eur J Orthod. 2011 Mar 7. [Epub ahead of print]

4.​ Babacan HDoruk C, Bicakci AA, Pulpal blood changes due to rapid maxillary expansion. Angle Orthod. 2012 82(5).

5.​ Bicakci AA, Kocoglu-Altan B, Celik C, Tekcan M, Babacan H, Gungör E. Histopathologic evaluation of pulpal tissue response to various adhesive cleanup techniques. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2010 July;138(1): 12.e1-7

6.​ Ozturk F, Babacan H, Nalçacı R, Kustarcı A. Effects of direct and indirect bonding techniques on bond strength and microleakage after thermocycling. Korean J Orthod. 2009 39(6):393-401.

7.​ Sokucu O, Köşger HH, Bicakci AA, Babacan HStability in dental changes in RME and SARME: A 2 year follow-up. Angle Orthod. 2009 mar;79(2):207-13

8.​ Sokucu O, Oztürk F, Babacan H, Biçakçi AA. Does rapid maxillary expansion affect the eruption of upper third molars? Angle Orthod. 2008 Mar;78(2):195-200.

9.​ Bicakci AA, Sökücü O, Babacan H, Köşger HH. Mesial migration effect on root morphology of mandibular third molars. Angle Orthod. 2007 Jan;77(1):73-6.

10.​ Babacan H, Sokucu O, Doruk C, Ay S. Rapid maxillary expansion and surgically assisted rapid maxillary expansion effects on nasal volume. Angle Orthod. 2006 Jan;76(1):66-71.

11.​ Bicakci AA, Agar U, Sökücü O, Babacan H, Doruk C. Nasal airway changes due to rapid maxillary expansion timing. Angle Orthod. 2005 Jan;75(1):1-6.

12.​ Doruk C, Ağar U, Babacan HThe role of the headgear timer in extraoral co-operation. Eur J Orthod. 2004 Jun;26(3):289-91.

13.​ Doruk C, Bicakci AA, Basciftci FA, Agar U, Babacan H. A Comparison of the effects of rapid maxillary expansion and fan-type rapid maxillary expansion on dentofacial structures. Angle Orthod. 2004 Apr;74(2):184-94.

14.​ Oztürk M, Doruk C, Ozeç I, Polat S, Babacan H, Biçakci AA. Pulpal blood flow: effects of corticotomy and midline osteotomy in surgically assisted rapid palatal expansion. J Craniomaxillofac Surg. 2003 Apr;31(2):97-100.

b. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), tarafından taranan dergilerde yer alan teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar

1.​ Babacan H, Ozturk F, Polat H. Identical unerupted maxillary incisors in monozygotic twins. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2010 Oct;138(4):498-509.

2.​ Babacan H, Kiliç B, Biçakçi A. Maxillary canine-first premolar transposition in the permanent dentition. Angle Orthod. 2008 Sep;78(5):954-60.

3.​ Doruk C, Babacan H, Biçakçi A. Correction of a mandibular lateral incisor-canine transposition. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006 Jan;129(1):65-72.

4.​ Babacan H, Ay S, Köşger HH. Impacted permanent first molars: two case reports. Int Dent J. 2006 Feb;56(1):49-54.

5.​ Doruk C, Bicakci AA, Babacan H. Orthodontic and orthopedic treatment of a patient with incontinentia pigmenti. Angle Orthod. 2003 Dec;73(6):763-8.

1.2.

a. Madde 1.1. de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler

1.​ Sokucu O, Siso SH, Bektas ÖÖ, Babacan H. The comparison of shear and bond strength on conventional and self-etch fluoride releasing agents following thermocycling. World Journal of Orthodontics. 2010 spring;11(1):6-10

b. Madde 1.1. de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yer alan teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği, ve benzeri diğer yayınlar

1.​ Babacan H, Doruk C. Essix-based molar distalization appliance. J Orthod. 2005 Dec;32(4):229-34.

1.3.

a. Madde 1.1. ve 1.2 nin kapsamı dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler

1.​ Özeç İ, U. Taşdemir, Babacan H., O. Solak, C. Gümüş Masseter Kası ve Kraniofasiyal Morfoloji Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Türkiye Kilinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 17(2).2011

2.​ Sokucu O, Marakoğlu İ, Özdemir H, Nalçacı R Babacan H. Effects of debonding appliances on oral malodour. Türk Ortodonti Dergisi 2010

3.​ Bıçakçı A.A. B. Koçoğlu ve H. Babacan, ” Deneyimin ve Yorgunluğun Sefalometrik Ölçüm Hataları Üzerine Etkisi“, Türk Ortodonti Dergisi 20, 25-34, 2007.

4.​ Bıçakçı A.A. O. Sökücü ve H. Babacan, “Ortodontik Tedaviyi Yarım Bırakan Hastaların Sosyodemografik Açıdan Değerlendirilmesi“, Türk Ortodonti Dergisi, 19(2), Ağustos, 2006.

5.​ Ağar, U., Doruk C., Babacan H,. Bıçakçı A. A, “Headgear Kooperasyonunun

Değerlendirilmesinde Hastalar ve Velilerin Güvenilirliği”, Cumhuriyet Ün. Dişhek. Fak. Derg., 6(1), 23-25, 2003.

6.​ Doruk, C. ve Babacan H. “Ortodontide Laser Doppler Flowmetry“, Türk Ortodonti Dergisi, 16(1), Nisan, 2003.

7.​ Bıçakçı, A. A., C. Doruk, H. Babacan ve U. Ağar, “Birinci Premolar Çekimin Vertikal Yüz Yüksekliğine Etkisi”, Cumhuriyet Ün. Dişhek. Fak. Derg., 5(2), 59-61, 2002.

8.​ Babacan, H., C. Doruk, A. A. Bıçakçı ve A. Demir, “Essix ve Hawley Pekiştirme Apareylerinin Mandibular Anterior Çapraşıklık Nüksüne Etkileri“, Cumhuriyet Ün. Dişhek. Fak. Derg., 5(2), 63-65, 2002.

9.​ Doruk, C., H. Babacan ve A. Bıçakçı, “Rapid Maksiller Ekspansiyon Sırasında Pulpal Kan Akımı Değişiminin Laser Doppler Flowmetry Metodu ile Ölçülmesi”, Türk Ortodonti Dergisi, 14(1), 37-44, 2001.

10.​ Doruk, C., A. Bıçakçı, H. Babacan ve F. Başçiftçi, “Diş ve Doku Destekli Yapıştırma Tip Maksiller Ekspansiyon Apareyinin Nazal Kavite Genişliğine Etkisi“, (Türk Ortodonti Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilmiştir)

b. Madde 1.1. ve 1.2 nin kapsamı dışındaki hakemli dergilerde yer alan teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar 

1.​ Babacan H, Öztürk F.ve Doruk C. “Çok amaçlı Essix apareyi” Türk Ortodonti Dergisi 21, 813-47, 2008

2.​ Marakoğlu, İ., C. Doruk, H. Çakmak, H. Babacan ve A. Akpınar, “Erişkin Periodontitisli Bir Hastanın Üst Ön Dişlerine Uygulanan Periodontal ve Ortodontik Tedavinin Sonuçları“, Cumhuriyet Ün. Dişhek. Fak. Derg. 2(2), 76-79, 1999.

d. Madde 1.1., 1.2, 1.3.a. ve 1.3.b. nin kapsamı dışındaki dergilerde yer alan teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar

1.​ Doruk, C., A. A. Bıçakçı ve H. Babacan, “Bite Raiser Treatment with Class II, Division 2 Malocclusion”, The Orhodontic Cyberjournal, 2001.

1.4.

a. Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti Madde 1.1. de sayılan indekslere kayıtlı dergilerde yayımlanan bildiriler

1.​ Özturk F, Babacan H, Gümüş C. Effects of Zoledronıc Acıd on Bone Formatıon and Relapse at The Suture After Expansıon 85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki Finland 2009 June 10-14. Sözlü Sunum

2.​ Bıcakcı A, Nalcacı R, Sokucu O, Özturk F, Babacan H. Evaluatıon of Tooth Movements durıng Molar Dıstalızatıon Usıng Three Dıfferent Technıques 85thCongress of the European Orthodontic Society. Helsinki Finland 2009 June 10-14 Poster Sunumu

3.​ Özturk F, Babacan H, Nalcacı R, Kuşratcı A. Bond Strength and Mıcroleakage durıng Orthodontıc Bondıng Technıques after Thermocyclıng 85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki Finland 2009 June 10-14 Poster Sunumu

4.​ Demir A, Babacan H, Bıçakçı AA. “Comparison of various Retainers” 83rdCongress of the European Orthodontic Society. Berlin Germany 2007 June 20-24. Poster Sunumu

b.Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti Madde 1.2. de sayılan indekslere kayıtlı dergilerde yayımlanan bildiriler

1.​ Kilic B., C. Doruk, H. Babacan ve O. Sökücü “Comparison of Clinical Performance between Direct and Indirect Bonding Techniques”, World Federation of Orthodontics, 6th International Orhodontic Congress, Paris, France, September 10-14, 2005 Sözlü Sunum

2.​ Sökücü. O., C. Doruk ve H. BabacanEvaluation of Nasal Airway in RME and FAN-TYPE Cases“, World Federation of Orthodontics, 6th International Orhodontic Congress, Paris, France, September 10-14, 2005. Sözlü Sunum

3.​ Doruk. C., B. Kilic ve H. BabacanNasal Molding with Extraoral Nasal Molding Appliance in Unilateral Cleft Lip and Palate Infants“, World Federation of Orthodontics, 6th International Orhodontic Congress, Paris, France, September 10-14, 2005. Poster Sunumu

1.5.Diğer Uluslararası kongre veya sempozyum bildirileri

1.​ Babacan H, Sokucu O, Biçakçi AA, Kayman A. Essix Based Enmasse Retractor 110th Meeting of American Association of Orthodontics. Washington DC. USA April 31-May 4 2010 Poster Sunumu

2.​ Babacan H, Kayman A, Huseyin H, Sarı Z. Inquiry in Skeletal Effects of Functional 85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki Finland 2009 June 10-14. Poster Sunumu

3.​ Nalçacı R, Babacan H, Yılmaz S,Yavuzer R, Turgut M. Multidisciplinary Treatment Approach of a Patient with Bilateral Cleft Lip and Palate: Case Report. 85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki Finland 2009 June 10-14. Poster Sunumu

4.​ Özturk F, Babacan H, Inan S, Gümüş C. “Effects of systemically applied Zoledronic Acid on osteoblastic bone formation and relapse at rat sagittal suture after expansion”, Türk Ortodonti Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi Izmir, 2008 Ekim 13–15.Sözlü Sunum

5.​ Babacan H, Ozturk F, Polat H. Meziodensi bulunan tek yumurta ikizlerinin tedavisi. Türk Ortodonti Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi İzmir, 2008 Ekim 13–15. Poster Sunumu

6.​ Bıçakçı AA, Babacan H, Öztürk F. “Laser etching of enamel with Er:YAG and ND:YAG Laser systems” 83rd Congress of the European Orthodontic Society. Berlin Germany 2007 June 20-24.Poster Sunumu

7.​ Bıçakçı AA, Koçoğlu B, Babacan H. “Effect of physical fatigue on cephalometric measurement error” 83rd Congress of the European Orthodontic Society. Berlin Germany 2007 June 20-24. Poster Sunumu

8.​ Sökücü O, Bek B, Babacan H. “Futbolcuların Bireysel Oklüzal Splint takması Şut isabetini Etkiler mi?” Fenerbahçe Spor Kulubü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi. 29 Kasım- 1 Aralık 2007 İstanbul. Sözlü Sunum

9.​ Sökücü O., R. Nalçacı, H Babacan, A. Bıçakçı ve S Toy, “Damak Dudak Yarıklı Bireylerin Kendini-kabul Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Türk Ortodonti Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 24-28 Eylül, 2006. Sözlü Sunum

10.​ Sökücü O, Bıçakçı A, Babacan H. “The assessment of Posture on patients with repaired Cleft Lip and Palate: A comparison with controls”. International Cleft Lip and Palate Foundation Conference 25-27 June 2006 Eastbourne, Englang. Sözlü Sunum

11.​ Bıçakçı A., R. Nalçacı ve H Babacan, “Maksiller Kanin ve Premolar Transpozisyonunun Tedavisi”, Türk Ortodonti Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 24-28 Eylül, 2006. Poster Sunumu

12.​ Bıçakçı A., O. Sökücü ve H Babacan, “Siddetli Anterior Yer Darlığına Sahip Bir hastada Ektopik Keser Erüpsiyonu”, Türk Ortodonti Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 24-28 Eylül, 2006. Poster Sunumu

13.​ Kılıç B., H. Babacan ve C. Doruk, “ Üst Kanin-Birinci Premolar Transpozisyonunun Çekimsiz Tedavisi”, Türk Ortodonti Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 24-28 Eylül, 2006. Poster Sunumu

14.​ Babacan H., F. Öztürk ve C. Doruk, “Sınıf III Malokluzyona Sahip Büyümesini Tamamlamış Erişkin bir Hastanın Cerrahisiz Tedavisi”, Türk Ortodonti Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 24-28 Eylül, 2006. Poster Sunumu

15.​ Babacan H., F. Öztürk ve C. Doruk, “Essix Kaideli Aparey ile Diş Hareketi”,Türk Ortodonti Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 24-28 Eylül, 2006. Poster Sunumu

16.​ Sökücü O., H.H. Köşger, A. Bıçakçı ve H Babacan, “Hızlı Üst Çene Genişletmesi ve Cerrahi Yardımlı Hızlı Üst Çene Genişletmesi Arasındaki Dentoalveoler Değişikliklerin Karşılaştırılması”. Türk Ortodonti Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 24-28 Eylül, 2006. Poster Sunumu

17.​ Babacan, H. ve C. Doruk, “Rapid Maksiller Ekspansiyon Sırasındaki ve Retansiyon Dönemindeki Pulpal Kan Akımı Değişimlerinin Laser Doppler Flowmetry ile Değerlendirilmesi“, Türk Ortodonti Derneği 9. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 3-6 Ekim, 2004. Sözlü Sunum

18.​ Babacan, H., C. Doruk, İ Marakoğlu, H. Özdemir ve A. Bıçakçı, “Sabit Ortodontik Apareylerin Ağız Kokusuna Etkisi“, Türk Ortodonti Derneği 9. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 3-6 Ekim, 2004. Sözlü Sunum

19.​ Bıçakçı A., S. Ay ve H. BabacanPalatal Mini Vida ile Paralel Molar Distalizasyonu“, Türk Ortodonti Derneği 9. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 3-6 Ekim, 2004. Poster Sunumu

20.​ Babacan H., C. Doruk ve ve U. Ağar, ” Molar Distalisation with an Essix Based Appliance“, P 10, 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, 12-14 Ekim, 2003. Poster Sunumu

21.​ Doruk, C. ve H. BabacanOrthodontic Management of Mandibular Canine-Lateral Incisor Transposition: A Case Report“, P 24, 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, 12–14 Ekim, 2003. Poster Sunumu

22.​ Doruk, C., H. Babacan, U. Ağar ve M. Gönüllü, “Zaman Ölçerli Affirm Modül ile Headgear Kooperasyonunun Değerlendirilmesi“, S 42, Türk Ortodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-30 Mayıs, 2002. Sözlü Sunum

23.​ Doruk, C., H. Babacan ve A. Demir, “Pekiştirme Apareyi Olarak Essix ve Hawley Apareylerinin Karşılaştırılması”, S 60. Selçuk Ün. Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, Konya, 5-8 Eylül, 2002. Sözlü Sunum

24.​ Doruk, C. ve H. Babacan, Ortognatik Cerrahi Sınırlarındaki Erişkin İskeletsel Sınıf III Bir Olguda Cerrahisiz Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu“, P 13, Selçuk Ün. Dişhek. Fak. 1. Uluslararası Kongresi, Konya, 5–8 Eylül, 2002. Poster Sunumu

25.​ Doruk, C. ve H. BabacanNon-Surgical and Non-Extraction Treatment of Class III Non-Grover Patient: A Case Report“, P 117, 9th International Symposium on Dentofacial Development and Functıon, İstanbul, Turkey, 13–16 October, 2002. Poster Sunumu

26.​ Öztürk, M., C. Doruk, İ. Özeç, S. Polat, H. Babacan ve A. Bıçakçı, “Cerrahi Yardımlı Rapid Palatal Ekspansiyon Vakalarında Kortikotominin Pulpal Kan Akımı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi“, Sunu, 5. Oturum, (19 Mayıs 2000), Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek , Antalya, 17-21 Mayıs, 2000. Sözlü Sunum

27.​ Doruk, C., H. Babacan ve A. Bıçakçı, Hızlı Maksiller Genişletme Sırasında Pulpal Perfüzyon Değişiminin Laser Doppler Flowmeter Kullanılarak Ölçülmesi, P 27, Selçuk Ün. Dişhek. Fak. 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, 31 Ağustos, 2000. Poster Sunumu

28.​ Doruk, C., A. Bıçakçı ve H. BabacanBonded Fan Type Rapid Maksiller Ekspandır, P 20, Selçuk Ün. Dişhek. Fak. 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, 31 Ağustos, 2000. Poster Sunumu

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

3.4.

a.Uluslararası patentler

“Kelebek Şekilli Bağlama Teli” isimli ürün için 07 Mayıs 2010 Tarihinde uluslar arası patent başvurusunda bulunuldu.

3.8.

b. Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği

01/2009- 2012 “European Journal of Dentistry” Bölüm Editörü

c. Hakemli branş dergilerinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği

10/2008- Halen “Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi” Bölüm Editörü

2011- Halen “Ondokuz Mayıs Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi” yayın kurulu üyeliği

d.SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik

01/2007-Halen “American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics” Hakem Kurulu Üyeliği

2008-Halen “The Angle Orthodontics” Hakemlik

e. 3.7.d. kapsamı dışındaki hakemlikler

01/2009- Halen “European Journal of Dentistry

2009-Halen “Türk Ortodonti Dergisi” Hakemlik

2010- Halen “Türkiye Kilinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi”

3.10.

d. Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde:

Görev almak ve/veya oturum başkanlığı yapmak

Türk Oral ve Maxillo Fasiyal Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı 2000 Ekim SİVAS


Son Güncelleme Tarihi: 01.12.2023